LLIURAMENT i DEVOLUCIONS

 

Termini de lliurament

El termini de lliurament de tots els productes és d'entre 10 i 30 dies naturals, depenent del producte adquirit.
El lliurament serà realitzat pel mitjà de transport elegit per Bioetanol Solutions, S.L.
Els retards eventuals motivats per causes alienes a Bioetanol Solutions, S.L., no donaran dret al comprador a reclamar danys i perjudicis o a interessos de demora.

Adreça de lliurament

Bioetanol Solutions, S.L. lliurarà els productes adquirits en la adreça indicada pel Client al seu formulari de comanda.
El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurat dins de l'horari habitual de lliurament de mercaderies (de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 18:00). En cas d'incompliment per part del client d'aquesta obligació, Bioetanol Solutions, S.L. no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.
Al lliurament de la comanda el Client haurà de verificar que el producte rebut es correspon amb la seva comanda i haurà de firmar l'albarà de lliurament.
En cas de detectar anomalies a l'embalatge i/o contingut de la seva comanda haurà de fer-ho constar a l'albarà de lliurament i haurà de comunicar-nos-ho per e-mail a info@bioflama.com en un termini màxim de 3 dies naturals.Satisfacció o devolució

Si el client no quedés satisfet amb el seu producte, el termini màxim per sol·licitar la devolució s'estipula en 7 dies naturals des de la recepció de la comanda. En aquest cas les despeses de tramesa i recollida correran per compte del client.

Abans de realitzar l'esmentada devolució el client haurà de posar-se en contacte amb el nostre departament de vendes en el termini indicat a través d'e-mail info@bioflama.com o per telèfon +34 671 18 00 38  i li indicarem com procedir a la devolució. No es realitzarà cap devolució que no hagi estat prèviament comunicada.

Per poder admetre la devolució, el producte i el seu embalatge han de trobar-se en perfectes condicions, així com conservar tots els seus accessoris i documentació d'origen. L'article a tornar haurà d'estar correctament embalat per a la seva devolució.

IMPORTANT:

Bioetanol Solutions, S.L. no tornarà l'import o no tornarà a enviar cap mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepció i estat del producte, embalatge i accessoris de l'article objecte de la devolució o canvi.

El preu a tornar és el que originalment figurava en la comanda i es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament realitzada pel client.

Producte defectuós d'origen:

Una vegada que Bioetanol Solutions, S.L. rebi el producte defectuós li enviarà un altre. En aquest cas el canvi s'efectuarà sempre pel mateix article o referencia, fent-se càrrec Bioetanol Solutions, S.L. dels ports corresponents a la devolució i nova tramesa. Si desitgés efectuar un canvi per un altre article, les despeses de devolució i nova tramesa no seran assumits per Bioetanol Solutions, S.L.

Producte que, per error, no respon al de la comanda:

Bioetanol Solutions, S.L. correrà amb les despeses de recollida del producte equivocat i lliurament del corresponent al de la comanda realitzada.